ThermoSlide: Plastový zdvižno-posuvný dverný systém pre najvyššie energetické nároky

VÝHODY PRODUKTU:

Plastový zdvižno-posuvný dverný systém Schüco ThermoSlide je konštrukcia na báze 82 mm systému Schüco Corona SI 82, pričom okenný rám má systémovú stavebnú hĺbku 219 mm.

Trojnásobným prerušením tepelného mosta zdvižno-posuvného prahu a prerušením tepelného mosta spevnenia zárubne sa dosahujú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a izotermický priebeh. Podporené tým, že krídlo okna je zovreté v profilovom ráme.

Zdvižno-posuvný dverný systém Schüco ThermoSlide je vybavený novo vyvinutým klzným tesnením, ktoré zabezpečuje dlhšiu životnosť a lepšiu tesnosť.

Naviazaním na farebný koncept Schüco s PVC-fóliami je ThermoSlide zaujímavý takmer neohraničenou pestrosťou farebného stvárnenia. Okná a dvere sú plne systémovo kompatibilné, preto ich možno vo fasáde stvárniť jednotne.

 • 82 mm päťkomorový rám krídla
 • 219 mm sedemkomorový profil zárubne zaručuje najvyššiu funkčnú bezpečnosť
 • Maximálna tepelno-izolačná schopnosť s hodnotou koeficientu Uw0,8 W/(m2K)
 • Prah s trojnásobne prerušeným tepelným mostom
 • Krídlo môže mať hmotnosť až do 400 kg
 • Pre zvýšené bezpečnostné požiadavky je možné vyhotovenie až do triedy RC2 (testovanie v príprave)
 • Možnosť použiť trojsklo do 52 mm
 • Vynikajúce hodnoty ochrany proti hluku
 • Možnosť vyhotovenia so (skutočne) bezbariérovým prahom
 • Ochrana pred vetrom a dažďom pomocou troch úrovní tesnenia
 • Štíhle pohľadové šírky zabezpečujú najvyšší možný prienik svetla